Lukáš Jeníček

Lukáš Jeníček

Lukáš je jedním ze zakládajících členů ALFA studia a současně také ředitelem a prvním kmenovým režisérem souboru. V roce 2018 uvedl na repertoár detektivní drama El Royale, které zahájilo naši první sezónu a otevřelo ALFA studio prvním divákům. V průběhu dalších sezón uvedl ještě několik inscenací zcela rozličných žánrů (Racek, Plešatá zpěvačka, Heda Gablerová), včetně těch autorských, jakými jsou hudebně-poetické Úsměvy na útěku nebo starořecké Tenkrát v Thébách. 

Hojně spolupracuje také coby herec a vystupuje třeba jako Trigorin v Rackovi, Pierre ve Jménu, Pan Lukáš v Tenkrát v Thébách, Eilert Lovborg v Hedě Gablerové nebo jako jeden z účinkujících v Úsměvech na útěku. Mimo jiné se angažuje třeba v choreografii a scénografii a ve spolupráci s druhou kmenovou režisérkou Klárou Dolejší se podílí také na dramaturgii rodinné komedie Jméno, kterou uvádíme. 

Divadlu se věnoval už v rámci studia na základní škole a později také na gymnáziu, kde navštěvoval studentský divadelní soubor Bedřych, společně s nímž se zúčastnil také několika amatérských divadelních přehlídek (např. Zámecká prkna v Kolíně a Setkání ve Strašecí) a Klub mladého diváka. 

Lukáš nyní studuje na Akademii múzických umění v Praze na Divadelní fakultě, kde se na katedře činoherního divadla věnuje bakalářskému studiu režie-dramaturgie. 

V současné době můžete Lukáše vidět v následujících rolích:

Boris Trigorin /Racek/

Pierre Garaud /Jméno/

Pan Lukáš /Tenkrát v Thébách/

Účinkující /Úsměvy na útěku/

Eilert Lovborg /Heda Gablerová/